”Mikrobityöläiset” käynnistävät biokaasun tuotannon

Kumppaniblogi

Rakennamme Suomen mittakaavassa harvinaista biokaasulaitosta Hyvinkäälle Nivoksen kumppanina. Viherlannoitusnurmesta sekä hevosen- ja kananlannasta erotettavasta biokaasusta kerätään talteen polttoainetta kaasuautoille ja lämpöä maatilalle sekä tulevaan leipomoon. Lopuksi mädätysjäännös palautetaan lannoitteeksi pelloille.

Biokaasun raaka-aineet lepäilevät reaktorisiiloissa

Biokaasulaitoksella ensimmäiset raaka-ainenurmet ja -lannat odottelivat kesästä lähtien kaasun tuotannon käynnistämistä biokaasureaktoreissa. Reaktorit ovat rakenteeltaan vastaavia kuin maatalouden siilot, joita käytetään nurmen varastointiin talven sisäruokintakautta varten. Reaktorisiilot ovat huolellisemmin rakennettu täysin kaasutiiviiksi ja ne on paremmin eristetty, jotta käyttö biokaasun tuottamiseen on mahdollista.

Lisäksi reaktorit on varustettu nesteen kierrätysjärjestelmällä. Siihen asti kun kaasun tuotanto halutaan aloittaa, siilot toimivat siis energiavarastoina.

 ”Mikrobityöläiset” vauhtiin

Kaasua tuotetaan liuottamalla biomassasta nesteeseen ravintoaineita kaasua tuottavien pieneliöiden ruuaksi, samaan tapaan kuin kahvia keittäessä saadaan poroista halutut aineet keitinveteen.

Kaasun tuotannon käynnistäminen edellytti toisella biokaasulaitoksella kasvatetun ja tarkoitusta varten valmistellun ”mikrobisiemenen” siirtoa laitoksen prosessiin. Kun pieneliöt siirrettiin laitokselle, kaasun tuotannon ylösajo aloitettiin ruokkimalla niitä. Populaatiota kasvatettiin kokoon, mikä takasi riittävään kaasun määrän tuotannon, jotta laitos olisi energian suhteen omavarainen.

Tämä saavutettiin noin kuukausi sitten, ja tällä hetkellä varastoidusta nurmesta ja lannasta on käytössä noin 10 %. Määrä riittää tuottamaan laitoksen tarvitseman kaasun siihen asti, kun tankkausasema on valmis ja kaasun kulutus kasvaa.Tällä hetkellä kaasua käytetään lämpökattilassa ja kaasun jalostuslaitoksen koekäytöissä, ja uutta kaasua tuotetaan vain tarpeen mukaan. Kevyttä polttoöljyä ei laitoksella ole tarvittu pitkään aikaan.

Juha Luostarinen, biokaasuasiantuntija
Metener Oy

Biokaasulaitoksen rakentaa Palopuron Biokaasu Oy, jossa voimansa ovat yhdistäneet: Nivos Energia, Knehtilän tila, Metener Oy ja Lehtokummun tila.