Onko termit hukassa? Ole hyvä, pieni maalämpösanasto

Mitä tarkoittaa....

Höyrystin
Maalämpöpumpun osa, johon lämmönkeruupiirin tuloputki johtaa. Höyrystimen kylmäaine muodostaa pumppuun nousevan maalämmön höyryksi. Tämä nousee kompressoriin, jossa korkea paine nostaa maalämmön toivottuun lämpötilaan.

Kompressori
Maalämpöpumpun ”sydän”, joka puristaa maalämpöpumpun kaasumaista kylmäainetta korkeampaan paineeseen ja lämpötilaan. Kompressori toimii sähköllä, mutta vie sitä vain hyvin vähän.

Kylmäainehöyry 
Kun lämpökaivolta putkea pitkin tuleva lämmönkeruuneste luovuttaa lämpönsä kylmäaineelle, se höyrystyy. Kylmäainehöyry puristetaan kompressorissa haluttuun lämpötilaan ja paineeseen. Kompressorin jälkeen kylmäainehöyry muuttuu nesteeksi lauhduttimessa.

Lauhdutin 
Maalämpöpumpun osa, joka siirtää kompressorin puristamasta kuumasta kaasumaisesta aineesta lämmön veteen. Tällä vedellä lämmitetään rakennuksen lämpöpattereita tai lattiaa sekä käyttövettä.

Lämmönkeruupiiri 
Pintamaahan, peruskallioon tai veteen sijoitettu putkisto, jonka sisällä kiertävää nestettä ympäröivä maaperä lämmittää. Katso sanaston termit porakaivo, vaakaputkisto ja vesistöpiiri.

Paisuntaventtiili 
Maalämpöpumpun osa, jonka kautta nesteytynyt kylmäaine siirtyy alempaan paineeseen.

Porakaivo 
Suurin osa maalämpöpumppuratkaisuista toteutetaan poraamalla tontille kaivo yleensä maksimissaan 200-250 metrin syvyyteen. Kallion poraaminen on helpompaa ja edullisempaa kuin maa-aineksen poraaminen, sillä erillistä suojaputkea ei tarvita.

Vaakaputkisto 
Maalämpöratkaisu voidaan toteuttaa sijoittamalla lämmönkeruuputkisto vaakatasoon noin metrin syvyyteen. Vaakaputkisto kerää saviseen maaperään varastoitunutta lämpöä. Se ei sovellu kiviseen maaperään. Putkiston pituus riippuu talon lämmitystarpeista, lämpöpumpun koosta ja tontin maaperästä, mutta tarvitsee joka tapauksessa huomattavasti laajemman pinta-alan kuin kalliolämpökaivo.

Vesistöpiiri 
Veteen sijoitettu maalämmön lämmönkeruuputkisto hyödyntää vesistöön sitoutunutta lämpöenergiaa. Vaatii luvan vesialueen omistajalta.

Tutustu lämpöpumppuvalikoimaan >>

 

<< Palaa takaisin