Vastuullisuusraportti

Julkaisimme juuri ensimmäisen julkisen GRI-raporttimme. Käy tutustumassa!
"Emme mene vain tulos edellä. Katsomme kokonaisuutta. On tärkeää käyttää rahaa tuotekehitykseen ja pilottihankkeisiin, joilla voidaan parantaa energiatehokkuutta ja pienentää hiilijalanjälkeä."

Anna-Kaisa Kiiski, talousjohtaja
"Autamme asiakkaitamme tekemään vastuullisia tekoja. Aurinkosähkö ja energiatehokkaat lämmitysjärjestelmät ovat arjen valintoja, joita ihan jokainen meistä voi tehdä. Teollisuuden puolella vähemmän ympäristöä kuormittavat ratkaisut taas tehdään innovaatioiden ja yhteistyön myötä."

Sanna Kokkonen, liiketoimintajohtaja
"Meille on tärkeää, että työ tuntuu tekijästään merkitykselliseltä. Nivoksen huolenpidon piiriin kuuluvat niin oma väki kuin asiakkaat. Positiivinen yhteishenki heijastuu kyvyssämme kuunnella ja auttaa."

Nyrki Laine, henkilöstöjohtaja

Vastuullisuus lukuina

Jätevedestä saadaan nyt poistettua 50 % enemmän mikromuovia Mäntsälän jätevedenpuhdistamon uuden tertiäärivaiheen myötä.
Investoimme 9,8 miljoonaa euroa turvallisempaan tulevaan. Paransimme toiminta-varmuutta esimerkiksi älykkäällä automaatiolla ja maakaapeloinnilla.
Tuotamme 75 % Mäntsälän keskustan kaukolämmöstä Yandexin datakeskuksesta kierrätetyllä hukkalämmöllä. Sillä on 65 % pienempi elinkaaren hiilijalanjälki verrattuna siihen, että kaukolämpö tehtäisiin maakaasusta.

Oma aurinkovoimalamme tuotti vuoden aikana reilun 50 MWh. Tuotettu sähkö käytetään mm. jätevedenpuhdistamollamme. Aurinkosähkö pienensi hiilijalanjälkeämme noin 5 000 kg. Tuotetulla sähköllä olisi ajanut sähköautolla noin 250 000 km.

Säästimme vähintään 10 000 ajokilometriä verkostoautomaation avulla. Aikaisemmin ajoimme maastoon, jossa viat piti paikallistaa manuaalisesti.

Sähkökatkoaika per asiakas vuonna 2020 oli keskimäärin 9 minuuttia, kun vuonna 2017 luku oli 53 minuuttia. Valtakunnallinen keskiarvo oli noin 3 tuntia vuonna 2017. Investointimme ovat muuttuneet selväksi hyödyksi asiakkaalle.

Viemme toimialaamme reippaalla tahdilla eteenpäin

Teemme kokoomme nähden merkittäviä tekoja energiatehokkaamman tulevaisuuden puolesta. Viemme jatkuvasti kehitystä etunojassa eteenpäin. Viime vuotemme ovat tästä hyviä esimerkkejä pullollaan. Olemme kehittäneet mm. palkintoja kerännyttä datakeskuksen lämmönkierrätystä, automaatiota ja sensoritekniikkaa sähköverkossa, hajautettuja energiaratkaisujan sekä jäteveden puhdistusta. 

Olemme sitoutuneet jälleen ensimmäisten joukossa myös energiatehokkuussopimuksen seuraavalle kaudelle. Olimme mukana jo edellisellä kaudella 2008–2016. Meille on tärkeää, että Suomi onnistuu saavuttamaan sille asetetut kansainväliset energiatehokkuustavoitteet.

Kuvassa on Yandexin datakeskus Mäntsälässä
Hyödynnetty hukkalämpö ei kuormita luontoa eikä lompakkoa
Kylmimpien talvikuukausien ulkopuolella koko Mäntsälän keskustan kaukolämpökodit lämmitetään Yandexin ja Nivoksen yhteistyössä kierrättämällä hukkalämmöllä. Sen sijaan, että datasalista hohkaava lämpö heitettäisiin harakoille, se kerätään talteen ja muutetaan lämpöpumpuilla sopivaksi kaukolämpöverkkoon.
Kuvassa Nivoksen myyntipäällikkö Kari Rissanen
Rakastamme sähkö- ja kaasuautoja! Vähäpäästöisyys on tulevaisuutta
Suomessa rekisteröitiin vuonna 2020 reilut 1 800 kaasuautoa ja yli 4000 uutta sähköautoa. Sähkökäyttöisten henkilöautojen määrä kasvoi huimat 123,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna! Vähäpäästöisen autoilun lisääntyessä me Nivoksella satsaamme toimivaan tankkaus- ja latausverkostoon.
Kuvassa Nivoksen asiantuntija Petri Sorjonen
Äly tuli sähköverkkoon
Digitalisaatio on ollut päivän, tai tarkemmin sanottuna lähivuosien, sana. Digitalisaatio on ulottanut virtapiirinsä jo lähes kaikille elämän osa-alueille. Ei ole siten mikään yllätys, että digitalisoitumisen vaateet ovat tavoittaneet myös sähköverkot. Nyt mediassa puhuttava älyverkko on meillä Nivoksella jo arkipäivää.

Mitä näkyi Zagrebissa? Kävimme tehtailla tarkastamassa työolosuhteet

Nivos käyttää vuosittain noin miljoona euroa erilaisiin sähköverkon materiaalihankintoihin, esimerkiksi uusiin kaapeleihin, muuntajakoneisiin ja suojaputkiin. On tärkeää, että myös tavarantoimittajat toimivat vastuullisesti.

Nivosmeininki on rohkeutta ja huolenpitoa

Me Nivoksella syleilemme uutta ja arvostamme mennyttä. 90 vuoden mittainen historiamme ja joka ainoa nivoslainen on muovannut tekemistämme siksi, mitä se nyt on. Kun omista pidetään hyvää huolta, osataan pitää huolta myös muista. Siksi nivosmeininki näkyy toimintavarmuutena ja edelläkävijyytenä aina asiakkaillemme ja kumppaneillemme asti. Helppous, asiantuntijuus ja luotettavuus muuttuvat oikeiksi arjen teoiksi, kun puhdas vesi juoksee, nopea netti toimii keskeytyksettä ja lämmityskulut pysyvät kilpailukykyisinä.

Turvallisin mielin kohti tulevaisuutta – historiamme suurin investointi takaa sähköä vuosikymmeniksi

Nivoksen tähän mennessä mittavin investointi käynnistettiin syksyllä 2018, kun Hikiän ja Kapulin välille rakennettavan 110 kV:n voimajohdon rakennustyöt alkoivat. Investoinnilla pystymme varmistamaan kymmenien tuhansien Uudenmaan alueella asuvien ihmisten sekä suurienkin yritysten sähkönsaannin vuosikymmenien päähän.

Lohet takaisin Mustijokeen – kalatalousmaksuilla parannetaan virtavesiä

Tiesitkö, että me Nivoksella osallistumme jokien elävöittämiseen kalajokina? Maksamme velvoitettua kalatalousmaksua sekä osallistumme vapaaehtoisiin hankkeisiin

Jäteveden puhdistus mullistui Mäntsälässä – vain muutamia Suomessa

Nivos hyppäsi jätevedenpuhdistuksessa edelläkävijöiden kastiin Suomessa. Otimme vuonna 2017 käyttöön Mäntsälän jätevedenpuhdistamolla modernin kiekkosuodatusyksikön, joka puhdistaa vettä.

Nivosmeininki kumpuaa ihmisistä – meillä väki viihtyy

Nivoksen henkilöstöjohtaja Nyrki Laineen mielestä toimivan työyhteisön ytimessä on kaksi asiaa: merkityksellinen työ sekä hyvä johtaminen. Nivoksella ne ovat yhtä kuin matala hierarkia, keskusteleva ja monimuotoinen kulttuuri sekä kannustava ote itsensä ja toiminnan kehittämiseen. Kun yrityksen tavoitteet ja ihmisten intressit yhdistyvät, asiat menevät aidosti eteenpäin.

”Paras tapa välttää virheet olisi olla tekemättä mitään, mutta silloin mikään ei kehittyisi. Siksi meillä kannustetaan tekemään asioita. Rohkeus, avoimuus ja uskallus leimaavat nivosmeininkiä. Edelläkävijyys lähtee ihmisistä. Tärkeintä on yrittää parhaansa. Jos kaikki ei suju suunnitellusti, siitä otetaan opiksi. Seuraavalla kerralla tehdään paremmin. Uutta ei synny ilman kokeiluja”, Nyrki toteaa.

Yhdenvertaisuutta paperilla ja käytännössä

Olemme laatineet erillisen Yhdenvertaisuussuunnitelman. Suunnitelmassa on seikkaperäisesti käyty läpi yhdenvertaisuuslain sisältö sekä kuvattu ne toimenpiteet, joilla varmistamme lain toteutumisen Nivoksella. Vastuullinen ja kuunteleva kulttuuri näkyy kaikessa tekemisessä.

Tulevaisuuden tekijät -ohjelmasta imua uraputkeen

Mistä tunnistaa tiennäyttäjän? Halusta kerätä ympärilleen innostuneimmat osaajat ja uskalluksesta leipoa työntekijöistään entistäkin ammattitaitoisempia asiantuntijoita. Siksi meillä satsataan isosti omiemme kouluttamiseen.

Työ ei syrji, eivätkä nivoslaiset

Meillä on vahva tekemisen kulttuuri. Arvot sekä vastuullisuus toimivat kaikessa tekemisessämme ohjenuorana. Meille se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ketään ei syrjitä työnhaussa, työnteossa eikä yhteisessä kanssakäymisessä.

Annan tarina

"Täällä työntekijöitä kannustetaan itsenäiseen tekemiseen ja oma-aloitteisuuteen"

"Tulin maaliskuussa 2014 EilaKaislan kautta taloushallintoon ruuhka-avuksi ja sille tielle jäin. Kun puolen vuoden määräaikaisen työsuhteen jatkoksi tarjottiin vakituista työpaikkaa, en miettinyt kahta kertaa", kertoo Nivoksen laskutuspäällikkö Anna Venemies.

Kesätyö Nivoksella on Niinan ensimmäinen työpaikka omalla alallaan

”Löysin Nivoksen kesätyöilmoituksen netissä ja tuntui, että paikka oli kuin minulle räätälöity”, hymyilee informaatioteknologiaa Aalto-yliopistossa opiskeleva Niina Tapanainen. Kesätyö Nivoksen sähköverkkoihin liittyvissä tehtävissä on Niinan ensimmäinen työpaikka omalla alallaan.