Kaasunsiirtohinnasto

Voimassa 1.1.2022 alkaen

Liittymismaksu

Kaasujakeluverkon liittymismaksu määräytyy kohteen tarvitseman tilaustehon mukaan alla olevan taulukon mukaisesti. Taulukon mukaiset liittymismaksut sisältävät 24 % arvonlisäveron. Liittymää irtisanottaessa liittymismaksua ei palauteta.

Tilausteho kW Liittymismaksu
– 25 2 400 €
26 – 100 3 700 €
101 – 250 5 100 €
251 – 500 8 100 €
yli 500 Lasketaan tapauskohtaisesti

Liittymän hinta sisältää maakaasuputken rakentamisen rakennuksen ulkoseinälle, lämmönjakohuoneen ulkopuolelle tulevaan pääsulkuventtiiliin asti, kun liittymä sijaitsee olemassa olevan maakaasuverkon välittömässä läheisyydessä (maksimissaan 50 m etäisyydellä). Liittymismaksua korotetaan 60 €/m (sis. alv 24 %), kun etäisyys on yli 50 metriä. Etäisyyden ylittäessä 200 metriä nykyisestä verkosta, neuvotellaan rakentamiskustannuksista liittymän ottajan kanssa. Rakentaminen tehdään konekaivuna, eikä sisällä mahdollista louhintaa eikä kivetystä tai muuta päällystystyötä.

Perusmaksu

Taulukon mukaiset perusmaksut sisältävät 24 % arvonlisäveron.

Tilausteho kW € / kk
- 25 32,42 €
26 - 60 74,43 €
61 - 100 116,24 €
101 - 160 138,50 €
161 - 250 187,97 €
251 - 500 265,14 €
500 - 3 000 0,533 €/kW

 

Kulutusmaksu

Kulutusmaksu sisältää 24 % arvonlisäveron. Kulutusmaksun laskutus tapahtuu ylemmällä lämpöarvolla.

Kaasunsiirron kulutusmaksu 9,62 €/MWh

Energiaverot

Hintoihin lisätään polttoainevero kulloinkin voimassa olevan verotusohjeistuksen mukaisesti. Vuonna 2022 verojen laskutus tapahtuu alemmalla lämpöarvolla. Verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti kaasuenergia ylemmästä lämpöarvosta muutetaan alempaan lämpöarvoon jakamalla se kertoimella 1,1088.  Taulukon mukaiset energiaveromaksut sisältävät 24 % arvonlisäveron.

Maakaasun verotus alv 24%
Energiasisältövero 12,809 €/MWh
Hiilidioksidivero 16,046 €/MWh
Huoltovarmuusmaksu 0,104€/MWh

Biokaasun verotus

Vuodesta 2022 alkaen biokaasun verotuksessa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti asiakkaan, jolla on biokaasulla tapahtuvaa kaasunkäyttöä, tulee ehdottomasti ilmoittaa tästä käytöstä Nivokselle kyseisen kuukauden aikana. Tämä sen takia, että Verohallinto on määrännyt kunkin jakeluverkonhaltijan pitämään kirjanpitoa verkossa myydystä biokaasusta ja vastaamaan kaasuverojen perimisestä asiakkailta.
Tarkemmat ohjeet koskien biokaasujen verotusta löytyvät Verohallinnon verkkosivuilta. Mikäli suunnittelette vaihtoa biokaasun käyttöön, niin suosittelemme olemaan yhteydessä Nivokseen mahdollisimman pian, jotta voimme käydä läpi huomioitavat asiat.