Kaasunsiirtohinnasto

Voimassa 1.11.2020 alkaen

Liittymismaksu

Kaasujakeluverkon liittymismaksu määräytyy kohteen tarvitseman tilaustehon mukaan alla olevan taulukon mukaisesti. Taulukon mukaiset liittymismaksut sisältävät 24 % arvonlisäveron. Liittymää irtisanottaessa liittymismaksua ei palauteta.

Tilausteho kW Liittymismaksu
– 25 2 400 €
26 – 100 3 700 €
101 – 250 5 100 €
251 – 500 8 100 €
yli 500 Lasketaan tapauskohtaisesti

Liittymän hinta sisältää maakaasuputken rakentamisen rakennuksen ulkoseinälle, lämmönjakohuoneen ulkopuolelle tulevaan pääsulkuventtiiliin asti, kun liittymä sijaitsee olemassa olevan maakaasuverkon välittömässä läheisyydessä (maksimissaan 50 m etäisyydellä). Liittymismaksua korotetaan 60 €/m (sis. alv 24 %), kun etäisyys on yli 50 metriä. Etäisyyden ylittäessä 200 metriä nykyisestä verkosta, neuvotellaan rakentamiskustannuksista liittymän ottajan kanssa. Rakentaminen tehdään konekaivuna, eikä sisällä mahdollista louhintaa eikä kivetystä tai muuta päällystystyötä.

Perusmaksu

Taulukon mukaiset perusmaksut sisältävät 24 % arvonlisäveron.

Tilausteho kW Siirto / vuosi
- 25 432,33 €
26 - 60 1 108,02 €
61 - 100 1 549,91 €
101 - 160 1 846,71 €
161 - 250 2 506,24 €
251 - 500 3 535,12 €

Kulutusmaksu

Taulukon mukaiset kulutusmaksut sisältävät 24 % arvonlisäveron. Kulutusmaksun laskutus tapahtuu ylemmällä lämpöarvolla.

Maakaasun siirron kulutusmaksu 12,028 €/MWh

Energiaverot

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva maakaasun energiavero. Energiaveronlaskutus tapahtuu vuonna 2021 alemmalla lämpöarvolla. Taulukon mukaiset energiaveromaksut sisältävät 24 % arvonlisäveron.

Energiasisältövero 9,461 €/MWh
Hiilidioksidivero 16,046 €/MWh
Huoltovarmuusmaksu 0,104 €/MWh

Verohallinnon vuoden 2021 maakaasun verotusohjeen mukaisesti maakaasun verotasot on määritelty alemman lämpöarvon mukaisesti. Alemman lämpöarvon energiamäärät voidaan muuttaa ylemmiksi lämpöarvoiksi kertomalla ne arvolla 1,1088 ja energiahinnat kertomalla ne arvolla 1/1,1088.