Vaihtoturva-palvelun hinnat ja sopimusehdot

Yleistä

Valitsemalla sopimuksellesi Vaihtoturva-lisäpalvelun, saat mahdollisuuden päivittää 24kk määräaikaisen
sähkösopimuksesi kerran sopimusaikana uuteen vastaavan mittaiseen Nivoksen määräaikaiseen
sopimukseen myös kesken sopimuskauden. Vaihtooikeutta voit käyttää, kun sopimuksesi alkamisesta on
kulunut 12 kk.

Vaihtoturva on tarkoitettu kuluttaja-asiakkaille, joiden kohteen pääsulake on enintään 3×63 A ja sähkönkulutus enintään 30 000 kWh vuodessa.

Sopimuksen voi liittää vain uuteen tehtävään sopimuksen teon yhteydessä. Voimassa olevaan
sopimukseen Vaihtoturvaa ei voi liittää. Vaihtoturva on sopimus- ja käyttöpaikkakohtainen ja on voimassa koko siihen liitetyn määräaikaisen sähkön myyntisopimuksen sopimusajan. Vaihtoturva päättyy määräaikaisen sähkönmyyntisopimuksen, johon se on liitetty, päättyessä eikä jatku uuteen sopimukseen. Määräaikaisen sopimuksen uusimisen yhteydessä on vaihtoturva ostettava uuteen tuotteeseen.

Vaihtoturvan hinta

Vaihtoturva on maksullinen palvelu ja veloitetaan kertamaksuna sopimuskauden ensimmäisellä
sähkölaskulla. Sopimuksen ja siihen liitetyn Vaihtoturvan voimaan tultua, sopimusmaksua ei palauteta. Maksun suuruus määräytyy sopimuksentekohetken vuosikulutusarvion mukaan:

  • Vaihtoturva 48 €, kun kulutus on alle 10 000 kWh
  • Vaihtoturva 68 €, kun kulutus on 10 001-30 000 kWh

Vaihtoturvan hinta määräytyy sopimuksen tekohetken sähkön vuosikulutuksen mukaan. Jos vuosikulutus olennaisesti poikkeaa siitä, mitä asiakas on sopimuksen teon yhteydessä ilmoittanut, on Nivos Energia Oy:llä oikeus laskuttaa Vaihtoturva-lisätuote näissä ehdoissa mainittujen vuosikulutusrajojen mukaisesti. 

Vaihtoturvan peruutus- ja irtisanomisoikeus 

Jos olet tehnyt palvelusopimuksesi etämyynnissä, sinulla on kuluttajasuojalakiin perustuva oikeus perua sopimus milloin tahansa 14 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä. Sinun ei tarvitse kertoa syytä peruutukselle. 

Jos peruutat Vaihtoturvan peruutusaikana, ei Vaihtoturva astu voimaan. Peruutuksesta tulee ilmoittaa Nivos Energia Oy:n asiakaspalveluun sähköpostitse @email tai puhelimitse 019 689 955. Jos Vaihtoturvaa ei peruta peruutusajan puitteissa, jatkuu Vaihtoturva sähkönmyyntisopimuksellasi ilman irtisanomismahdollisuutta määräaikaisen sopimuskauden loppuun. Vaihtoturva-lisätuote
peruuntuu automaattisesti, jos asiakkaan sähkönmyyntisopimus peruuntuu.

Vaihtoturvan käyttö

Halutessasi päivittää sopimuksen uuteen määräaikaiseen vastaavan mittaiseen sopimukseen, ole yhteydessä asiakaspalveluumme @email tai puhelimitse 019 689 955.

Käyttäessäsi Vaihtoturvaa, voit muuttaa mieltäsi ja peruuttaa tekemäsi sopimuspäivityksen 14 vuorokauden kuluessa, jolloin edellinen sopimuksesi jatkuu alkuperäisten ehtojen mukaisena.