Sähkönsiirto

Sähkön siirtämisestä tuottajalta käyttäjälle huolehtii aina paikallinen verkkoyhtiö. Verkkoyhtiön tehtävänä on vastata verkon ylläpidosta eli kunnostamisesta, uudistamisesta ja kehittämisestä.

Sähköenergia

Sähköenergiaa ei ole sidottu paikalliseen verkkoyhtiöön, vaan sähköenergia on kilpailutettavissa ja sen voi ostaa miltä tahansa yhtiöltä.

Sähkösopimus

Sähkösopimuksen hinta muodostuu valitun tuotteen mukaisesta kiinteästä perusmaksusta (€/kk) sekä mitatun sähkönkulutuksen mukaisesta kulutusmaksusta (snt/kWh). 

Määräaikainen sähkösopimus

Määräaikaisen sähkösopimuksen kesto on ennalta määritetty ja tyypillisesti määräaikaisen sopimuksen hintaa ei voida muuttaa kesken sopimuskauden.

Toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on nimensä mukaisesti voimassa niin kauan, kunnes asiakas irtisanoo sopimuksen. Sähkön hinta määräytyy voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Pörssisähkösopimus

Pörssisähkö (tuntisähkö) mahdollistaa sähkönkulutuksen ohjaamisen vuorokauden edullisimmille tunneille. Tuntisähkön hinta määräytyy pohjoismaisen sähköpörssin Suomen hinta-alueen tuntikohtaisen sähkön hinnan mukaan.

Mittaustapa eli tariffi

Tariffilla tarkoitetaan eri sähkötuotteiden mittaustapaa. Yleisimpiä tariffeja ovat yleis- ja aikatariffit.

Fossiilivapaa energia

Fossiilivapaa tarkoittaa sähköntuotantoa, joka ei lisää hiilidioksidin määrää ilmakehässä, eikä siten lämmitä ilmastoa. Fossiilivapaa energia on päästötöntä, eli sen CO2-hiilidioksidipäästö on nolla. Fossiilivapaa energiantuotanto ei sisällä fossiilisia, uusiutumattomia energialähteitä kuten öljyä, maakaasua tai kivihiiltä. Fossiilivapaita tuotantomuotoja ovat muun muassa tuuli-, vesi-, aurinko- ja ydinvoima. 

Uusiutuva energia

Uusiutuvaa energia on nimensä mukaisesti energiaa, jota tuotetaan uusiutuvilla luonnonvaroilla, kuten esimerkiksi aurin­koe­ner­gialla, tuuli­voi­malla tai vesivoi­malla. 

Alkuperätakuu

Alkuperätakuu on todistus siitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvilla tuotantomuodoilla. 
Alkuperätakuusta käy ilmi missä laitoksessa sähkö on tuotettu ja miten se on tuotettu.

Olipa asiasi pieni tai suuri, me hoidamme sen!

Sähkö- ja vesiasioiden puhelinasiakaspalvelu
ma - pe klo 8 - 16, puh. 019 689 955
ja asiakaspalvelu@nivos.fi