Kaikki peliin puhtaan pohjaveden puolesta!

Tiesitkö, että juomavetesi pumpataan kotiisi syvältä Suomen puhtaista pohjavesistä? Suurin osa Mäntsälän alueen talousvedestä saadaan laadukkaasta pohjavedestä, jonka puhtaana säilyttäminen on meidän kaikkien yhteinen vastuumme.

Me teemme vesiyhtiönä osamme pohjavesien suojelussa ja panostamme mahdollisimman pitkäkantoisiin ja ennakoiviin vedenhuollon hankkeisiin. Kaikki toimintamme tähtää pohjavesien suojeluun alueilla, joilla on asutus- ja teollisuustoimintaa.

”Ennakointi ja suunnittelu on kaiken a ja o, kun puhutaan nimenomaan pohjavesistä, joiden puhdistaminen on jälkikäteen hidasta ja vaikeaa puuhaa”, kertoo Nivos Veden liiketoimintajohtaja Kimmo Rintamäki.

Puhdasta juomavettä syvältä maan uumenista

Ylläpidämme ja huollamme Mäntsälän ja Pukkilan vesihuoltoverkostoja. Asumme pohjavesialueiden päällä ja paikallinen pohjavetemme onkin niin puhdasta, että vesi vaatii vain vähän käsittelyä.

Veden pH säädetään isommilla vedenkäsittelylaitoksilla kalkkikivirouheen avulla ja pienimmissä laitoksissa lipeän avulla. Pohjavesi on luonnostaan hapanta, ja tästä syystä veden pH-arvoa nostetaan. Veden desinfioinnissa käytetään UV-käsittelyä ja tarvittaessa kloorikemikaalia.   

”Tarkkailemme pohjaveden pinnankorkeuksia lähes 60 eri mittauspisteestä neljästi vuodessa. Pohjavedenlaatua seuraamme vedenottamoilla säännöllisesti osana talousveden laadun valvontaa”, Kimmo kertoo.

Jätetään puhdas ympäristö tulevillekin sukupolville

Jokainen meistä voi omilla valinnoillaan suojella pohjavesiä. Pesemme autot niille tarkoitetulla paikalla, emme varastoi ongelmajätteitä huolimattomasti ja mietimme kahdesti, mitä pesu- tai kasvinsuojeluaineita valutamme maastoon.

”Onneksi meillä Suomessa on korkea moraali, mitä tulee vesistöjen suojeluun. Puhtaasta talousvedestä ei kukaan halua tinkiä, ja paljon hyvää tehdään pohjavesien suojelun eteen. Pidetään yhdessä huolta, että näin on myös jatkossa”, Kimmo kannustaa.

Kuvassa on Nivoksen johtaja Kimmo Rintamäki
johtaja | Nivos Vesi ja Lämpö Oy
019 68 991
@email

Ota yhteyttä!