Asiakkaanamme voit luottaa siihen, että huolehdimme vedenlaadusta

Hyvinvointisi on meille tärkeää ja siksi noudatamme tarkasti sosiaali- ja terveysministeriön vedelle asettamia laatuvaatimuksia (asetus 1352/2015). Mäntsälässä, Pornaisissa ja Pukkilassa jaettu vesi täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. Pienet laatupoikkeamat ovat mahdollisia ja niistä mainitaan yhteenvedoissa.

Meidän lisäksemme vedenlaatua valvoo tarkasti myös viranomainen. Käyttö- ja viranomaisvalvonnasta on laadittu erillinen valvontatutkimusohjelma. Viranomaisnäytteistä tehdään neljännesvuosiyhteenvedot sekä vuosiyhteenvetotaulukko. Yhteenvedot ovat ladattavissa sivun alalaidasta. 

Toimintaamme kuuluu kattava riskienarviointi WSP (water safety plan) riskiarviointityökalulla, jolla määritämme koko vedentuotantoketjun riskit raakavesilähteeltä aina kiinteistölle saakka. Työkalun avulla olemme tunnistaneet vedenlaatuun mahdollisesti vaikuttavat tekniset ja toiminnalliset riskit, joiden varalle olemme laatineet toimenpiteet. Seuraamme säännöllisesti toimenpiteiden toteutumista ja riskienarvioinnissa teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa.

WSP mukainen riskienarviointi kattaa vesihuoltolain edellyttämän selvillä olo ja tarkkailuvelvoitteet. Terveydensuojeluviranomaiset ovat hyväksyneet Nivos Veden riskiarvioinnin. Mäntsälän ja Pukkilan osalta hyväksytty 10.3.2020 ja Pornaisten osalta hyväksytty 17.12.2019.

Veden kovuus

Veden kovuus kertoo vedessä olevien kalsium- ja magnesiumionien määrän. Kyseiset ionit eivät ole haitallisia terveydelle, mutta ne vaikuttavat esimerkiksi pesuaineiden tehoon. Kova vesi vaatii pyykinpesussa enemmän pesuainetta. Astianpesukoneessa on hyvä käyttää erikseen asennettavaa vedenpehmennintä, joka poistaa vedestä kalkkia.

Käyttöveden kovuus voi näkyä esimerkiksi pesutiloissa kalkkitahroina sekä pahimmillaan tukkeumina putkissa, kun suola saostuu. Kalkkipitoinen vesi voi aiheuttaa haitallisia kerrostumia erityisesti laitteisiin, joissa vettä lämmitetään.

Mäntsälän talousvesi on pehmeää ja Pukkilan ja Pornaisten talousvesi on pehmeää.

 • Mäntsälän kirkonkylä
  0,9 mmol/l (pehmeää)
 • Ohkola-Hyökännummi
  1,2 mmol/l (keskikovaa)
 • Pornainen
  0,8 mmol/l (pehmeää)
 • Pukkila
  0,6 mmol/l (pehmeää)