Kaukolämmön tuottaminen hukkalämmöllä laskee merkittävästi hiilijalanjälkeä!

Vastuullisia valintoja sinun puolestasi!

Oletko miettinyt, miten kotisi kaukolämpö tuotetaan? Hienoa, jos olet, sillä niin olemme mekin miettineet. Iloksesi voin kertoa, että Mäntsälän keskustassa tuotanto on erittäin vastuullista.

Aloitimme jo vuonna 2015 datalämmön kierrättämisen paikalliselta datakeskukselta. Valtavat määrät tietoa, kuvia ja tekstiä on säilöttynä datakeskuksen datasaleihin, joissa sivutuotteena syntyy lämpöä 1000 kiukaan verran joka sekunti. Lämpö kerätään datakeskuksella talteen ja me Nivoksella siirrämme sen kaukolämpönä mäntsäläläisiin koteihin. Hukasta hyödyksi.

Vuositasolla noin 70% Mäntsälän keskustan lämmön tarpeesta tuotetaan datalämmöllä. Ainoastaan paukkuvien pakkasten aikaan lämmityshuippuina tuotamme lämpöä lisäksi myös maakaasulla. Keväästä syksyyn tuotettu lämpö on 100%:sti datakeskukselta kierrätettyä.

Todistetusti vaikuttavaa lämmöntuotantoa

Lämmön kierrättäminen on laskenut Nivoksen kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöjä ja halusimme varmistaa, miten paljon. Päätimme antaa riippumattoman tahon laskea sen meille. Ja tulos oli huikea:

Kaukolämmön tuotanto paikallisen datakeskuksen hukkalämmöstä muodostaa noin 65 % pienemmän elinkaaren hiilijalanjäljen verrattuna siihen, että vastaava kaukolämpömäärä tuotettaisiin maakaasulla.

Voit siis olla huoleti, koska olemme tehneet vastuullisia valintoja sinun puolestasi!

Lisätietoa laskelmasta

Laskelman on Nivokselle tuottanut vastuullisuusraportointiin ja –laskelmiin erikoistunut Lucrativo Oy.

Hiilijalanjälki

Hiilijalanjäljen laskentaan käytetty Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPPC) globaalia lämmityspotentiaalia (GWP).  Menetelmässä kullekin ilmastonmuutokseen vaikuttavalle kasvihuonekaasulle IPPC on määritellyt kertoimet, joilla ainemäärät muutetaan vastaamaan sellaista hiilidioksidin määrää, jolla on sama ilmaston lämpenemistä edistävä vaikutus 100 vuoden aikana.

Esimerkiksi 1 kg metaania vastaa lämmityspotentiaaliltaan 30,5 kg hiilidioksidiekvivalenttia.

Elinkaaren hiilijalanjäljen laskennassa elinkaaren aikaiset päästöt kunkin kasvihuonekaasun osalta muutetaan hiilidioksidiekvivalenteiksi, minkä jälkeen ne lasketaan yhteen.

Hiilijalanjälkenä GWP antaa ilmastonmuutosvaikutuksesta huomattavasti tarkemman arvion kuin jos laskenta tehtäisiin pelkästään hiilidioksidilla

Elinkaaren arviointi

Lämpölaitoksen elinajaksi on laskennassa arvioitu 30 vuotta, mutta laitos voi toimia pidempäänkin.

Hukkalämpölaitoksen elinkaaressa on huomioitu koko elinkaari luonnon raaka-aineista laitoksen komponenteiksi ja laitoksen toiminta 30 vuoden ajan. Laskelmissa on lisäksi huomioitu käytön loppumisen jälkeinen jätteenkäsittely, esim. mitkä materiaalit on saatu kiertämään ja mitkä ovat päätyneet jätteeksi.