Mäntsälässä lämmitetään datakeskuksesta kierrätetyllä lämmöllä

Olemme käynnistäneet hukkalämmön talteenoton

Olemme käynnistäneet lämmöntalteenottolaitoksen ja lämmön siirtämisen kaukolämpöverkkoon. Lämmöntalteenotto toteutetaan yhteistyössä paikallisen datakeskuksen kanssa. Datasalit tuottavat lämpöä, joka kerätään ja ohjataan kaukolämpöverkostoa pitkin mäntsäläläisille kotitalouksille. Nyt alkuvaiheessa hukkalämpöä saadaan kerättyä noin tuhannen omakotitalon lämmitystä vastaava määrä, tässä mittakaavassa projekti on ainoa laatuaan.

Merkittäviä ympäristövaikutuksia – kaukolämmön hiilidioksidipäästöt laskevat 40 %

Kerätyn hukkalämmön ansiosta Mäntsälän Sähkön kaukolämmön hiilidioksidipäästöt vähenevät jopa 40 %. Tämä on merkittävä saavutus, sillä kaukolämmön osalta se vastaa EU:n vuoden 2030 asettamaa tavoitetta päästövähennyksistä. Lämmön kierrättäminen säästää luontoa ja pitkällä aikavälillä parantaa myös kaukolämmön kilpailukykyä, sillä nyt kaukolämmön käyttämästä maakaasusta 50 % voidaan korvata kierrätetyllä lämmöllä. Datakeskuksen laajentamistakin on suunniteltu, ideaalitilanteessa hukkalämmöllä voitaisiin korvata maakaasu kokonaisuudessaan.

– Kaukolämpö asioissa olemme edelläkävijöitä. Etsimme jatkuvasti innovatiivisia tapoja toimia yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tämä on ollut koko Suomen mittakaavassa merkittävä projekti ja osoittaa, miten yhteistyöllä voidaan saavuttaa todella vaikuttavia asioita, kommentoi Mäntsälän Sähkön toimitusjohtaja Esa Muukka.

Yhteistyöllä saadaan aikaan merkittäviä tekoja

Projektin onnistuminen on edellyttänyt kiinteää yhteistyötä datakeskuksen ja lämmönkierrätyslaitteiston toimittaneen Calefa Oy:n kanssa. Datakeskukselle tehokkaat ja turvatut energiaratkaisut olivat suuri syy Mäntsälään sijoittumisessa.

– Juuri tällaisten tekojen kautta voimme parantaa ympäristömme viihtyisyyttä ja lisätä energiatehokkuutta. Meille on kertynyt laajaa osaamista tämän yhteistyöprojektin kautta ja olemme valmiita tarttumaan jatkossakin mahdollisuuksiin, Muukka sanoo.