Mittava voimajohdon rakennustyö käynnistyy

Aloitamme mittavan 110 kV voimajohdon rakennus- sekä kunnostushankkeen Mäntsälän sekä Hausjärven alueella loka-marraskuun vaihteessa. Hikiä-Mäntsälä välin kunnostustyöt sekä Hikiä-Kapuli välin rakennustyöt sijoittuvat noin 24 kilometrin matkalle.

Uudistushankkeen avulla taataan kymmenien tuhansien Uudenmaan alueella asuvien ihmisten sekä lukuisten yritysten sähkönsaanti jatkuvasti kasvavalla alueella teknistä käyttöä sekä käyttövarmuutta lisäten.

Nivoksen käyttöpäällikkö Jarno Virtanen kertoo, että voimajohdon rakennustöitä on valmisteltu jo kevään 2018 aikana tehdyillä hakkuutöillä, ja kaikki työskentely alueella päättyy ensi kesän aikana sen jälkeen, kun voimajohto otetaan käyttöön kesäkuussa 2019.

”Käyttöönoton jälkeen teemme alueella säännöllisiä voimalinjan tarkistuksia esimerkiksi helikopterin tai dronen avulla, mutta tästä ei aiheudu haittaa maanomistajille”, Virtanen kertoo.

200 kilometriä voimajohtoa

Ilmassa kulkeva voimajohtolinjahanke on noin neljän miljoonan euron investointi. Mikäli voimajohto olisi kaivettu kulkemaan maassa, kustannukset olisivat olleet kymmeniä miljoonia euroja.

Noin 24 kilometrin pituinen voimajohtolinja rakennetaan kulkemaan 20-30 metriä korkeiden teräksisten ristikkopaalujen varassa, joita on yhteensä 85 kappaletta. Teräspaalut on tuettu maahan useiden tonnien painoisten betoniperustusten avulla, joista suurin osa toimitetaan valmiiksi valettuina Pukkilassa sijaitsevalta Myllylän Betonilta.

”Pyrimme käyttämään kokonaisuudessa mahdollisimman paljon lähiseudulla tuotettua materiaalia, ja betoni on yksi näistä”, Virtanen sanoo.

Mittavien betoniperustusten sekä teräsristikkopaalujen lisäksi 2,5 senttimetrin paksuista voimajohtoa vedetään kulkemaan paalujen välissä yhteensä noin 200 kilometriä.

Yhteistyössä Eltelin kanssa

Voimajohdon rakennushankkeen toteuttaa Eltel Networks Oy, joka valikoitui laadun sekä kustannusten perusteella kumppaniksi kesällä 2018 tehdyn kilpailutuksen jälkeen.

Vaikka hankkeen toteuttaa ulkopuolinen toimija, kannamme me Nivoksella hankkeesta vastuun kokonaisuudessaan aina projektin alusta loppuun saakka vastuullisesti.

Asianmukaista työskentelyä sekä työvaiheita seurataan jatkuvasti. Lisäksi käyttöönoton jälkeen voimajohtolinjalle tehdään jatkuvia huoltotarkistuksia.

Häiriöt pidetään mahdollisimman vähäisinä

Hanke koskee useita maanomistajia, joista jokaisen toiveita olemme pyrkineet huomioimaan erilaisin keinoin.

”Olemme alusta alkaen pyrkineet minimoimaan maanomistajille hankkeesta koituvat haitat, ja yhteistyö on sujunut hyvässä yhteisymmärryksessä”, Jarno kertoo.

Jarno lisää, että haittojen minimointi tarkoittaa käytännössä sitä, että esimerkiksi peltoalueilla työskennellään kylvöajan ulkopuolella, ja liikenteeseen mahdollisesti vaikuttavat työvaiheet pyritään tekemään vuorokauden hiljaisina tunteina.