Nivoksella tarjoamme operatiivisen osaamisemme Etelä-Suomen biokaasusektorin kehittämiseen

12.7.2021

Biokaasutuotannon kasvattaminen on huomattava mahdollisuus vähentää maatalouden ja liikenteen hiilipäästöjä. Ripeä tuotannon lisääminen on olennaista vuoden 2030 päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa. Nivos on Suomessa harvinaislaatuisen Palopuron biokaasulaitoksen suurin omistaja ja kehittää sekä ylläpitää laitosta ja sen yhteydessä sijaitsevaa tankkausasemaa. Palopurossa kerrytetty operatiivinen osaamisemme voi hyödyttää koko biokaasusektorin kehitystä.

Biokaasun tuotanto on paljon enemmän kuin uusiutuvan energian tuotantoa: siinä ovat mukana myös sivuvirtojen tehokas hyödyntäminen ravinnekierrossa ja siten maatalouden päästöjen vähentäminen sekä maaseudun elävöittäminen lähienergian tuotannon kautta. Kokonaisvaikutuksiltaan biokaasu on uusiutuvien energiamuotojen joukossa omaa luokkaansa.

”Biokaasua tarvitaan, jotta maapallo pysyy edes kahden asteen lämpenemisskenaariossa, joka estää kaikkein pahimpien, peruuttamattomien muutosten tapahtumisen. Me Nivoksella haluamme olla aktiivisesti rakentamassa peltobiokaasun tuotantoa Etelä-Suomen alueella: näemme sen paikallisena ja ekologisesti kestävänä energianlähteenä. Uskomme myös sen valmistamisen olevan tulevaisuudessa myös taloudellisesti kannattavaa,” kertoo Nivoksen toimitusjohtaja Marko Ahl.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA ennustaa, että biokaasun tuotanto kaksinkertaistuu vuoteen 2040 mennessä. Tuotanto on tulevaisuudessa vähemmän riippuvaista metsäteollisuuden sivuvirroista ja nojaa vankemmin maatalous- sekä yhdyskuntajätteen hyödyntämiseen.

Koska biokaasulaitokset sijaitsevat hajallaan, on laitosten sekä niiden yhteistyömallien suunnitteluun ja ylläpitoon liittyvä operatiivinen osaaminen äärimmäisen tärkeää tuotannon skaalaamisessa ylöspäin taloudellisesti kannattavalla tavalla.

Nivoksella kerryttämämme operatiivinen osaaminen tärkeää tuotannon lisäämisessä

Palopuron symbioosin ravinne- ja energiaomavarainen toimintamalli kehitettiin ympäristöministeriön rahoittamassa RAKI-hankkeessa 2015—2017. 

”Projektin alkaessa meillä oli vankka kokemus eri kokoisten energialaitosten suunnittelusta, perustamisesta ja operoimisesta. Lähdimme oppimaan mitä biokaasun tuottaminen agroekologisessa ympäristössä käytännössä tarkoittaa. Miten kasvukausi rytmittää toimintaa? Mikä on optimaalinen koko ja sijainti laitokselle? Suuruuden ekonomia pätee myös biokaasun tuotannossa Esimerkiksi operointikustannukset ovat samat, oli kyseessä sitten suuri tai pieni laitos”, kuvailee Marko Ahl.

Nyt haluamme Nivoksella hyödyntää kerrytettyä osaamistamme nurmeen pohjautuvissa biokaasuhankkeissa, ja kehittää siten Suomen biokaasusektoria, yhteistyössä muiden kanssa.

”Energiayhtiöt, kuten Nivos, ovat biokaasupalapelin puuttuva palanen: paikallinen toimija, joilla on hanke- ja projektikyvykkyyttä sekä teknologista osaamista viedä visiot käytäntöön. Energiayhtiölle sopii luonnikkaasti kokoava rooli: hankkeen rahoituksen hoito, luvitukset, kilpailutukset, sopimukset, projektin käynnistäminen, sen valvonnan, käyttöönoton ja valmiin tuotteen myymisen sekä toiminnan jatkuva kehittäminen”, luettelee Ahl.

Liikenteen suhteen Nivoksella näemme biokaasussa mahtavaa potentiaalia erityisesti raskaan kaluston liikuttamisessa.

”Raskaat ajoneuvot tarvitsevat paineistettua tai nesteytettyä polttoainetta ja siihen tarkoitukseen nurmipohjainen biokaasu on erinomainen, ehkäpä jopa ainoa ekologisesti ja taloudellisesti kestävä vaihtoehto seuraavan 10 – 20 vuoden ajanjaksolla. Ja tässä me energiayhtiönä näemme peltobiokaasun mahdollisuuden, liikennepolttoaineena peltobiokaasusta on mahdollista saada sellainen hinta, että se kattaa tuotantokustannukset ja tuo kaikille tuossa symbioosissa toimiville yrityksille liikevoittoa”, sanoo Ahl.

Lisätietoja:
Marko Ahl, Nivos Oy:n toimitusjohtaja, +358 50 4057657, @email

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös: Ympäristöministeri Krista Mikkonen vieraili biokaasulaitoksellamme Palopurolla