Toteutamme vesihuoltolain mukaista vastuutamme tarjoamalla palveluja jokaiselle alueen kiinteistölle tasapuolisesti riippumatta siitä aiheutuvista kustannuksista. Toiminta-alueella sijaitsevilla kiinteistöillä on puolestaan velvollisuus liittyä verkostoomme. Liittymisvelvollisuus tulee voimaan välittömästi toiminta-alueen vahvistamisen jälkeen.

Talousvesi- ja jätevesiverkostojen toiminta-alueet on merkitty karttaan punaisella ja sadevesiverkoston toiminta-alue vihreällä.

Vesihuollon hinnastot ja toimitusehdot

Täältä löydät vesihuollon hinnastot ja toimitusehdot

Vesiliittymä

Lue lisää vesiliittymän hankinnasta

Alueelliset vesiosuuskunnat

Joillakin alueilla vesihuoltoa hoitavat vesiosuuskunnat. Asuessasi näillä alueilla, sinun tulee ensisijaisesti asioida vesihuoltoon liittyvissä asioissa osuuskunnan kanssa. Tarkemmat tiedot osuuskunnista saat heidän omilta verkkosivuiltaan.

Hirvihaaran vesiosuuskunta (Mäntsälä)
Sääksjärven vesiosuuskunta (Mäntsälä)
Kortistonkulman vesiosuuskunta Korku (Mäntsälä)
Levannon vesiosuuskunta (Mäntsälä)
Vesiosuuskunta Mustijoki (Pornainen/Mäntsälä)
Vesiosuuskunta Suoni (Pornainen/Mäntsälä)
Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta (Pornainen)

Vapautus liittymisvelvollisuudesta

Liittymisvelvollisuudesta voi hakea vapautusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Jos kiinteistö ei halua liittyä veteen, viemäriin tai hulevesiviemäriin toimialueella, on liitoslausuntoa haettaessa esitettävä ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämä kirjallinen vapautuspäätös. Muissa tapauksissa kiinteistö liitetään olemassa oleviin verkostoihin.