Yli 200 vuotta toimineen maatilan viljankuivaamon energiankulutus väheni Nivoksen avulla noin 40 prosenttia

Mäntsälässä sijaitsevan, vuodesta 1792 Stjernvallin suvun omistuksessa olleen Linnaisten kartanon viljankuivaamon energiankulutus väheni merkittävästi Nivoksen toimittaman lämmöntalteenoton avulla.

Vilja kuivaksi lämmöntalteenottojärjestelmän avulla

Christian Stjernvallin isännöimällä, Mäntsälässä sijaitsevalla Linnaisten kartanolla viljellään mallasohraa, vehnää sekä härkäpapua noin 500 hehtaarin alueella.

”Kaiken kaikkiaan myymme viljelemiämme tuotteita vuosittain 2100 tonnia, josta mallasohran osuus panimoille on noin 800-1000 tonnia”, jo seitsemännessä polvessa tilan isäntänä toimiva Christian kertoo.

Ennen kuin viljelytuotteet myydään Linnaisten kartanolta asiakkaille, kuivataan ne tilalla sijaitsevassa viljankuivaamossa, joka toimii öljyn sekä Nivoksen kesällä 2017 toimittaman lämmöntalteenottojärjestelmän avulla.  

Christian kertoo, että ensimmäisellä kuivauskaudella Nivoksen toimittaman lämmöntalteenottojärjestelmän tuoma säästö viljankuivaamon energiankäytöstä oli noin 35-40 prosenttia.
 

”Haastavasta kuivauskaudesta huolimatta säästö oli merkittävä, sillä ennen lämmöntalteenottojärjestelmän käyttöönottoa viljan kuivaaminen vei vuodesta riippuen 25 000-35 000 litraa öljyä. Uskon, että tulevalla kuivauskaudella pääsemme vielä parempiin säästölukemiin”.


Halu päästä eroon öljyriippuvuudesta

Christian kertoo, että lämmöntalteenottojärjestelmän hankinnan taustalla oli halu päästä eroon öljyriippuvuudesta mittavissa viljankuivaustöissä.

”Olimme miettineet asiaa jo jonkin aikaa ennen kuin aloitimme selvitystyön öljyn korvaavasta tai sen käytön vähentämistä tukevasta vaihtoehdosta.

”Ensisijaisena vaihtoehtona oli korvata öljy hakkeella tai oljilla, mutta valtavasta energiantarpeesta johtuen emme saaneet kannattavia lukuja aikaiseksi, vaikka kuinka pyörittelimme tekemiämme laskelmia”, Christian kertoo taustoista.

Samoihin aikoihin, kun laskelmia öljyn korvaavista raaka-aine vaihtoehdoista tehtiin, syntyi idea lämmöntalteenotosta samalla, kun Nivos markkinoi tarjoamaansa ratkaisua.

”Lopulta ratkaisu oli helppo. Nivoksen tekemät laskelmat öljyn käytön vähentymisestä lämmöntalteenoton avulla sekä jo aikaisempi onnistunut asiakkuus vakuuttivat meidät järjestelmästä”, Stjernvall kertoo.

Maksaa itsensä nopeasti takaisin aikaa säästäen

Linnaisten kartanon viljankuivaamon lämmöntalteenottojärjestelmä toimii 500kW kompressorilla, josta otetaan irti noin 300kW. Käytännössä järjestelmä toimii siten, että viljelystuotteiden kuivauksesta syntyvää lämmintä ilmaa kierrätetään siten, että lämpöenergiaa voidaan käyttää uudelleen.

Stjernvall kertoo, että öljyn hinnasta riippuen, lämmöntalteenottojärjestelmä maksaa itsensä takaisin, jopa 6:ssa vuodessa. ”Tämä on esimerkkilaskelma öljyn ALV- vapaan hinnan ollessa 0,60 euroa. Öljyn hinnan vaihteluista huolimatta järjestelmän hankinta on ollut erittäin kannattava ratkaisu, kun sen suhteuttaa käyttöikään”.

Christian kertoo olevansa erittäin tyytyväinen lämmöntalteenottojärjestelmään myös käytettävyyden osalta, sillä rahallisen säästön lisäksi, järjestelmä säästää myös aikaa.
 

”Järjestelmän avulla säästämme myös paljon aikaa, sillä järjestelmä ohjelma antaa aina merkin, kun kuivauksen saa aloittaa, eikä meidän tarvitse enää itse mennä käynnistämään ja sammuttamaan viljakuivuria”.


Nivos mukana alusta loppuun

Nivos vastasi lämmöntalteenottojärjestelmän kokonaistoimituksesta Linnaisten kartanolle avaimet käteen- ratkaisuna, eikä asennustöistä aiheutunut häiriöitä tuotantoon. Lämmöntalteenottojärjestelmän laitteistot on toimittanut hollolalainen Calefa Oy, jonka kansssa Nivos on aiemminkin tehnyt yhteistyötä.

Christian kertoo, että yhteistyö Nivoksen kanssa sujui alusta alkaen hyvin, vaikka asennuksen jälkeen koettiin myös haasteita esimerkiksi viallisen moottorin osalta.

”Vaikka käyttöönotossa oli myös haasteita, Nivos hoiti asiat parhaansa mukaan vieden asioita nopeasti eteenpäin. Vaikka otimme yhteyttä heti sunnuntaiaamuna, oli palvelua ja apua saatavilla. Myös yhteyshenkilömme oli aina tikkana paikalla, kun hänen tukeaan tarvitsimme”.

”Olen ollut niin tyytyväinen Nivoksen tarjoamaan lämmöntalteenottojärjestelmään, että tällä kokemuksella mikä minulla on, investoisin siihen heti uudelleen”.

Nivoksen energia-asiantuntijan vinkit lämmöntalteenottojärjestelmään siirtymisestä

  1. Muista selvittää, onko hankkeeseen mahdollista saada tukea. Linnaisten kartano sai hankkeeseen tukea 35 prosenttia.
  2. Kaikkea ei tarvitse tietää itse. Avoin keskustelu ja kysymykset antavat vastauksen.
  3. Hyvä suunnittelu sekä pitkäjänteisyys tuovat parhaimman lopputuloksen.
     

Christianin vinkit lämmöntalteenottojärjestelmään siirtymisestä

  1. Muista aloittaa suunnittelu hyvissä ajoin.
  2. Ole tarkkana laitekoon kanssa, jotta et tee yli-investointia.
  3. Ole hyvissä ajoin liikkeellä kokonaisuuden suunnittelun kanssa. Tämä takaa sen, että laitetoimitus sekä asennus saadaan sovittuna hetkenä toimintaan, ja myös testaukselle jää aikaa.

Linnaisten kartanon isäntä Christian Stjernvall kertoo, että Nivoksen toimittaman lämmöntalteenottojärjestelmän käyttöönoton jälkeen viime syksynä öljyä kului 12-14 000 litraa vähemmän kuin aikaisemmin. ”Uskon, että tulevalla kuivauskaudella öljyä kuluu vielä viime vuotta vähemmän”.

Linnaisten kartanon viisi vuotta sitten valmistuneessa viljankuivaamossa kuivataan vuosittain 2100 tonnia erilaisia viljelytuotteita.

Linnaisten tila Mäntsälässä

Linnasten Kartano sijaitsee Mäntsälässä, Sulkavanjärven rannalla. Vuonna 1779 perustettu Linnaisten kartano on ollut Stjernvallin suvun omistuksessa vuodesta 1792. Christian Stjernvall on Linnaisten kartanon isäntä seitsemännessä polvessa. Linnaisten kartanolla viljellään ohraa, vehnää sekä härkäpapua. Yli kahdensadan vuoden aikana tilalla on ollut myös esimerkiksi lypsy- ja lihakarjaa sekä meijeritoimintaa. Linnaisten kartanon viljelysala on 200-260 hehtaarin alueella, ja tilalta myydään vuosittain 2100 tonnia viljelytuotteita.