Kärkölän lämpö yritysten kaukolämpöhinnasto 1.1.2013 alkaen

Liittymismaksu

Asiakas maksaa Kärkölän Lämpö Oy:n kaukolämpöverkkoon liittymisestä liittymismaksun, jota vastaan Kärkölän Lämpö Oy rakentaa yhden liittymisjohdon kaukolämpöenergian mittauskeskuksineen kiinteistössä sijaitsevaan lämmönluovutuspaikkaan saakka. Kärkölän Lämpö Oy:n omistus- ja toimitusraja on mittauskeskukseen sisältyvän virtausmittarin jälkeinen suodatin, se mukaan lukien. Tästä eteenpäin liittymisjohdon ja kaukolämmön lämmönjakokeskuksen hankkii ja kustantaa asiakas.

Liittymismaksu laskutetaan kahdessa erässä:

− 50 %, kun lämmöntoimitussopimus on allekirjoitettu

− 50 %, kun lämmöntoimitus aloitetaan.

Liittymismaksu määräytyy asiakkaan tarvitseman kaukolämpötehon (kW) ja asiakkaalla tapahtuvan kaukolämpöveden jäähtyvyyden (ºC) perusteella määriteltävän tilausvesivirran, V (m³/h) mukaan seuraavasti:

Tilausvesivirta, V ( m³/h ) Liittymismaksu
0 – 2 K * ( 1 681,88 + 6 727,52 * V )
2 – 10 K * ( 7 736,64 + 3 700,14 * V )
10 – 20 K * ( 17 827,92 + 2 691,00 * V )
yli 20 K * ( 31 282,96 + 2 018,26 * V )

Kustannuskerroin K = 1,0.
Kustannuskertoimen K arvo tarkistetaan vuosittain 1.tammikuuta kustannuskehitystä vastaavasti.
Liittymismaksun loppusumma pyöristetään täysiin euroihin.
Liittymismaksuun ei kohdistu arvonlisäveroa.
Runkoverkon rakennustyön yhteydessä liittyville kiinteistöille myönnetään 30 % alennus tilausvesivirran mukaan määräytyvästä liittymismaksusta.

Perusmaksu

Kaukolämmön hinta muodostuu perusmaksusta ja energiamaksusta. Perusmaksulla katetaan kiinteitä kustannuksia eli kaukolämpöjärjestelmän ylläpitokustannuksia ja energiamaksulla muuttuvat kustannukset eli lämpöenergian tuotantokustannukset.

Asiakas maksaa tilaamastaan kaukolämpövesivirrasta ( m³/h ) vuosittaisen perusmaksun ja kuluttamastaan kaukolämpöenergiasta (MWh) energiamaksun. Maksut laskutetaan asiakkaalta kuukausittain. Perusmaksu määräytyy tilausvesivirran, V (m³/h) mukaan seuraavasti:

Tilausvesivirta, V (m³/h) Perusmaksu, (€/vuosi), alv 0%
alle 0,8 K * ( 94,19 + 2478,25 * V )
0,8 - 2,0 K * ( 164,82 + 2389,94 * V )
2,0 - 8,0 K * ( 2472,37 + 1236,17 * V )
Yli 8,0 K * ( 7417,10 + 618,10 * V )

Kustannuskerroin K = 0,81
Kustannuskertoimen K arvo tarkistetaan vuosittain 1. tammikuuta kustannuskehitystä vastaavasti.
Perusmaksun vuosikustannuksen loppusumma pyöristetään täysiin euroihin.

Energiamaksu

Kaukolämpöenergian hinta on 60 €/MWh (alv 0%).

Polttoainekustannuskerroin K = 1,0
Polttoainekustannuskertoimen K arvo tarkistetaan vuosittain 1. tammikuuta kustannuskehitystä vastaavasti.