Miksi yritykset investoivat enenevissä määrin aurinkosähköön?

Ympäristövastuu on noussut merkittävään rooliin osana yritysvastuuta ja jokainen vastuullinen yritys tuntee oman toimintansa ympäristövaikutukset ja pyrkii kehittämään toimintaansa jatkuvasti. Ennen yritysvastuu tarkoitti lähinnä yrityksen yhteiskuntavastuuta eli lain, asetusten ja erilaisten sopimusten noudattamista yritystoiminnassa. Nykyään yritysten yhteiskuntavastuu eritellään usein taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen vastuuseen.

Hyötyjä monella saralla

Nykyisin taloudellinen ja ekologinen tehokkuus tukevat toisiaan. Kun prosesseja kehitetään tehokkaammaksi, säästyy samalla rahaa ja ympäristövaikutukset pienenevät. Pienempi sähkönkulutus tarkoittaa automaattisesti pienempää sähkölaskua ja pienempää ympäristökuormitusta. Lisäksi asiakkaat arvostavat yhä enenevissä määrin yrityksiä, jotka pystyvät osoittamaan työskentelevänsä aktiivisesti paremman ympäristön puolesta. Homma toimii myös toiseen suuntaan, sillä imagollinen ja ekologinen hyöty voi tarkoittaa merkittävää asiakasmäärän lisäystä.

Miksi aurinkosähkö kiinnostaa yrityksiä?

Motivan (2019) tekemän tutkimuksen mukaan joka kolmas vastuullisuuteen sitoutunut yritys harkitsee investoimista aurinkosähköön, ja siitä ovat kiinnostuneet kaikkien alojen yritykset. Tälle tulokselle on helppo löytää muutamia syitä:

  1. Aurinkosähköstä on tullut kannattava investointi taloudellisessa mielessä. Paneelien tehotiheyden kasvaessa ja järjestelmien hintojen tultua alas on investoinnin kuoletusaika saatu jo hyvin matalaksi isoissa järjestelmissä ja pääomalle kohtuullisen hyvä tuotto.
  2. Yritysten arvot ovat muuttuneet ympäristömyönteisempään suuntaan ja ympäristön huomioiminen on alettu ymmärtämään kilpailueduksi nykypäivän toimintaympäristössä.
  3. Yhä suurempi osuus asiakaskunnasta on valveutunutta ja vastuullisuus on noussut merkittävämmäksi ostokriteeriksi hinnan rinnalle. Vastuullisesti tuotetusta palvelusta/tuotteesta ollaan valmiita maksamaan enemmän.

32 % suomalaisista on sitä mieltä, että yrityksillä ja palveluntuottajilla on suurin vastuu hiilipäästöjen vähentämisessä (Pöyryn tutkimus, 2018). Vaikkakin aurinkosähkö on lopulta vain osa isoa muutosta energiarintamalla, useille yrityksille se on helpoin tapa pienentää oman toiminnan hiilijalanjälkeä ja säästää operatiivisissa toiminnan kuluissa.

Aurinkosähköjärjestelmän asennus ja käyttöönotto ei useimmiten häiritse yritystoimintaa millään tavalla, ja se alkaa tuottamaan saman tien. Ja ennen kaikkea se myös näkyy ja huomataan!

Kiinnostuitko? Varaa maksuton aurinkovoimalan kartoituskäynti

 

Lähteet:
Motivan tutkimus (2019)
Pöyryn tutkimus (2018)