Mistä merkeistä tunnistat, että lämmitysjärjestelmä kannattaisi uusia?

Harkitsetko kiinteistön lämmitysjärjestelmän uusimista nykyaikaiseen järjestelmään? Hyvä, sillä lämmitysjärjestelmän muutostyön suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen nykyisen järjestelmän elinkaaren loppua, jotta toteutus ehditään tekemään rauhassa suunnitellun mukaiseksi, eikä hätäratkaisuihin tarvitse tyytyä.

Lämmitysjärjestelmän uusimisen tarve kannattaa huomioida aina kiinteistön toimintaa suunniteltaessa ja saneerausten yhteydessä. Näin päätökset tulevat huolellisesti punnituiksi ja vältytään ikäviltä ja kalliilta yllätyksiltä. Oikein toimiva lämmitysjärjestelmä tuo sekä säästöä että luotettavuutta lämmitykseen.

Lämmitysjärjestelmän uusiminen voi olla ajankohtaista seuraavissa tapauksissa:

 1. Lämmitysjärjestelmä alkaa lähestyä elinkaaren loppua. Siihen vaikuttaa mm. laitteiston ikä sekä sen huolto ja ylläpito.
 2. Kiinteistössä halutaan vaikuttaa lämmityksen käyttökustannuksiin.
 3. Lämmitysjärjestelmällä halutaan pienentää ympäristövaikutuksia.
 4. Lämmitysjärjestelmän toiminnassa on ongelmia ja lämmitys on epävarmaa.
 5. Kiinteistön käyttötapa muuttuu.
 6. Kiinteistöä saneeraataan.
 7. Halutaan nostaa kiinteistön arvoa ja houkuttelevuutta.

Veteleekö lämmitysjärjestelmämme viimeisiään?

Yksi tärkeimmistä merkeistä lämmitysjärjestelmän huolto- ja uusimistarpeesta on laitteiston ikä. Käyttöikä vaihtelee järjestelmän mukaan, mutta usein lämmöntuottolaitoksen ongelmat huomataan ensimmäisenä lämpimän käyttöveden katkoksista. Patteriverkoston ikääntyneisyys ja epätasapaino taas aiheuttaa lämpötilojen vaihtelua kiinteistön eri huoneistoissa.

Näistä merkeistä tunnistat, milloin lämmitysjärjestelmä on käyttöikänsä päässä:

 • Öljylämmityksessä polttimen käyttöikä on noin 15-20 vuotta ja kattilan puolestaan noin 20-30 vuotta. Öljylaitoksen vaihtotarve ilmenee kasvaneena öljynkulutuksena ja polttimen toimintahäiriöinä.
 • Kaukolämmityksessä lämmönjakohuoneessa on yksi lämmityskeskus sisältäen siirtimet käyttövedelle ja patteriverkolle, säätöventtiilit, kiertovesipumput lämpimän käyttöveden kierron ylläpitämiseksi sekä lämmönjakoverkon lämmön ylläpitämiseksi tarpeen mukaan. Lämmityskeskuksen käyttöikä on n. 25 vuotta. Keskuksen ikääntyminen ilmenee mahdollisina putkivuotoina, kasvaneena lämmityskustannuksena esimerkiksi säätöventtiilivian takia tai ikääntyneen automaation aiheuttamina ongelmina.
 • Vesikiertoisessa suorasähkölämmityksessä sähkövaraajan käyttöikä on noin 20-30 vuotta. Vaihtotarve ilmenee sähkövastusten toimintahäiriönä. Sähkövastuskapasiteetin laskiessa myös huoneiden ja käyttöveden lämmityksestä tulee epävakaata.
 • Suorassa sähkölämmityksessä, jossa ei ole vesikiertoista lämmönjakoa, voidaan sähköpatterien kunto tarkistaa patterikohtaisesti ja toimimaton patteri tulee vaihtaa uuteen. Asunto-osakeyhtiöissä kiinteistön patterien vaihto kuuluu taloyhtiön vastuulle.

Projekti alkuun

Lämmitysjärjestelmän muutosta voi lähteä edistämään kiinteistön omistaja tai taloyhtiöissä hallitus tai isännöitsijä hallituksen pyynnöstä. Nykyaikaiseen lämmitysjärjestelmään siirtyminen tuo kiinteistön ylläpitoon ja asukkaiden tai työntekijöiden elämään varmuutta, tehokkuutta ja ennen kaikkea helppoutta. Toimiva patteriverkko takaa tasaisen lämmön kaikissa tiloissa ja huonekohtainen säätö toimii kuten pitää.

Huomaathan, että aina ei ole tarvetta uusia koko lämmitysjärjestelmää vaan hyvin tehdyllä patteriverkoston perussäädöllä voidaan tasapainottaa lämmitysverkko. Lisäksi asumis- ja työskentelymukavuutta voi maksimoida älykkäällä lämmityksellä, joka mukautuu kiinteistön käyttäjien yksilöllisiin tarpeisiin, tehostaa energiankäyttöä ja vähentää huollon tarvetta.

Kuvassa Nivoksen myyntipäällikkö Timo Aalto
myyntipäällikkö
040 669 1686
@email

Jätä minulle viesti!