Miten lämmitysjärjestelmän vaihtotyö etenee?

Lämmitysjärjestelmän muutos lähtee liikkeelle hyvissä ajoin kartoitetusta tarpeesta uusia tai päivittää nykyinen järjestelmä. Kun sopiva lämmitysratkaisu on valittu, me huolehdimme koko vaihtotyöstä alusta loppuun saakka.  

Muutostyön laajuus riippuu siitä, asennetaanko uusi lämmitysjärjestelmä nykyisen tilalle vai sen rinnalle. Lämmitysjärjestelmän vaihto voidaan toteuttaa vuodenajasta riippumatta. Väliaikaisena lämmityksenä voidaan kiinteistön koon mukaan käyttää nykyistä lämmitysjärjestelmää tai väliaikaista lämmityskonttia.

Lämmitysjärjestelmän vaihto kestää tyypillisesti kahdesta päivästä kahteen viikkoon. Vaihtotyö ei vaikuta kiinteistön asukkaiden ja käyttäjien elämään muutoin kuin käyttövesikatkoksina sekä mahdollisina piha-alueen käytön rajoitteina. Katkoksista ja kulkurajoituksista tiedotamme aina hyvissä ajoin etukäteen.

Itse vaihtotyö etenee näin:

  1. Ensin puramme vanhan järjestelmän ja siistimme lämmönjakohuoneen uutta järjestelmää varten. Purkutyö kestää yhdestä kahteen päivään.
  2. Uuden lämmitysjärjestelmän asennus alkaa heti purkutöiden jälkeen. Muutostyöt sisällä lämmönjakohuoneessa kestävät yleensä kahdesta päivästä kahteen viikkoon. Muutoksessa lämmityskatkos kestää tyypillisesti 4-8 h ja tiedotamme siitä etukäteen. Jos kiinteistössä otetaan käyttöön Älykäs lämmitys -palvelu, asennetaan huoneistoihin seinäasennuksena langattomat Wifi-termostaatit.
  3. Vaihtotyön jälkeen järjestämme luovutuksen ja käyttöönottokoulutuksen, jossa perehdytämme uuden laitteiston käyttöön.
  4. Uutta lämmitysjärjestelmää on hyvä huoltaa säännöllisesti vuosittain.

Lämmitysjärjestelmän vaihto nykyaikaiseen järjestelmään tuo säästöjä, viihtyvyyttä ja helppoutta.

Ota yhteyttä, niin laitetaan muutos käyntiin!

Varaa täältä lämmitystapa-arvio