Sähköverkon liittymismaksut suurjänniteliittymät 110 kV

Voimassa 1.12.2020 alkaen

110 kV:n liittymien liittymismaksu perustuu verkkoon liittämisestä verkonhaltijalle koituviin liittämis-, rakentamis- ja muihin mahdollisiin kyseisen liittyjän liittämisestä välittömästi aiheutuneisiin kustannuksiin sekä kapasiteettivarauksen aiheuttamiin kustannukseen. Kapasiteettivarauksella tarkoitetaan liittyjän käyttöön varattua 110 kV:n siirtokapasiteettia.

Suurjänniteliittymän liittymismaksu määräytyy seuraavan kaavan mukaan:

L = a + b*P

missä

L = liittymismaksu [€]

a = sisältää välittömät liittämiskustannukset ja liittyjää varten mahdollisesti rakennettavan johdon rakentamiskustannukset sekä mahdolliset muut liittymisestä välittömästi johtuvat kustannukset.

b = on kapasiteettivarauskustannus, joka myös kattaa olemassa olevan suurjänniteverkon vahvistamisen.

b on 16,74 €/kVA.

P = on suurjänniteliittymän muuntamoiden yhteenlaskettu nimellisteho [kVA].

Liittymismaksun osuus a, joka sisältää välittömät liittämiskustannukset, on arvonlisäverollinen ja palautuskelvoton.

Liittymismaksun osuus b joka sisältää kapasiteettivarauskustannuksen on arvonlisäverollinen ja palautuskelvoton.

Liittymän koon muuttuminen

Muutostilanteessa nykyinen liittymä irtisanotaan ja tilalle tehdään uutta liittymistehoa vastaava uusi liittymissopimus liittymismaksuhinnastoon perustuvalla hinnoittelulla.