Vesihuoltoverkostoon liittyminen

Toimitamme vesihuoltopalveluita Mäntsälän, Pornaisten ja Pukkilan alueella. Jos olet epävarma kuuluuko kiinteistösi toiminta-alueellemme voit tarkistaa sen täällä

Toiminta-alueellamme sijaitsevien kiinteistöjen tulee liittyä vesihuoltoverkostoomme*.

Etsitkö vesiliittymää kuluttajalle?  Löydät ne täältä >>

Liittymisen vaiheet menevät seuraavasti:

1. Tutustu hinnastoon

2. Tilaa liitoskohtakartta rakennusluvan liitteeksi

Liitoskohtakartassa esitetään kiinteistön liittymispiste vesihuoltoverkostoon. Liitoskohtakartan tarvitset rakennuslupahakemuksen liitteeksi ja se toimii myös lähtötietona LVI-suunnittelijalle. Liitoskohtakartan voit tilata sähköpostilla @email. Merkitse viestin otsikkoon ”Vesihuolto/Liitoskohtakartta, osoite, kiinteistötunnus”. Liitoskohtakartan voi tilata myös kohteen suunnittelija.

3. Tee hakemus vesihuoltolaitokseen liittämisestä

Liitoskohtakartan tilaamisen jälkeen täytä hakemus vesihuoltoverkostoon liittämisestä. Hakemuksen liitteeksi tulee liittää valmiit KVV-suunnitelmat (kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmat) kahtena kappaleena. Pornaisten ja Pukkilan osalta hakemukseen tulee lisäksi liittää kopio rakennusvalvonnan rakennuslupapäätöksestä, josta selviää hankkeen hyväksytty KVV-työnjohtaja.

Voit täyttää hakemuksen vesihuoltoverkostoon liittämisestä sähköisesti VismaSign-palvelussa. Klikkaamalla linkkiä siirryt palveluun. Täytä hakemus >>

Halutessasi voit toimittaa allekirjoitetun hakemuksen liitteineen postitse osoitteeseen Nivos Oy / Vesiliittymähakemus, Sepäntie 3, 04600 Mäntsälä. Tulostettavan hakemuksen löydät täältä.

Mäntsälän alueelle rakentaessasi voit lähettää liitteet lupapiste.fi -sivuston kautta, jos rakennuslupasi on haettu lupapisteen kautta.

Huomioithan, että emme voi käsitellä hakemusta ilman asianmukaisia liitteitä ja allekirjoituksia. Hakemuksen käsittely voi kestää 2-4 viikkoa

4. Liittymissopimus

Kun olemme käsitelleet hakemuksen, postitamme sinulle liittymissopimuksen allekirjoitettavaksi. Sopimuksen mukana lähetämme laskun liittymismaksusta. Lisäksi laskutamme palveluhinnaston mukaiset maksut tonttihaarojen ja vesimittaripään rakentamisesta.

5. Teollisuusjätevesisopimus

Mikäli yrityksen jätevedet poikkeavat asumajätevesistä, niin yrityksen kanssa laaditaan teollisuusjätevesisopimus. Yleiseen viemäriin johdettavien jätevesille on annettu raja-arvot haitallisille aineille. Haitallisten aineiden raja-arvot löydät täältä.

6. Liittäminen verkostoon

Uusilla asemakaava-alueilla rakennamme kiinteistön vesihuoltolinjat kiinteistön rajalle valmiiksi etukäteen. Jos olet rakentamassa uutta kiinteistöä jo rakennetulle asemakaava-alueella, me rakennamme liittymän runkojohdosta kiinteistön rajalle. Tontilla tapahtuvista kaivutöistä ja viemäreiden asennuksista vastaa liittyjä. Me asennamme vesijohdon mittarille asti kaivettuun kaivantoon. Rakentamismaksujen lasku tulee eri aikaan eri kirjeessä.

Liitos- ja asennustyöt sisältyvät liittymissopimuksen solmimisen yhteydessä laskutettaviin tonttihaarojen ja vesimittaripään rakentamismaksuihin. Mikäli rakennettavassa maastossa ilmenee poikkeavuutta (esim. kallioinen maasto), pidätämme itsellämme oikeuden veloittaa rakentamisen todelliset kustannukset tapauskohtaisesti.

Voit tilata kiinteistön liittämisen vesi- ja viemäriverkostoon sekä vesimittarin asennuksen, kun liittymissopimus on allekirjoitettu ja liittymismaksut on maksettu. 

7. Tutustu sopimusehtoihin

Sopimusehdot löytyvät täältä >>

 

* Liittymisvelvollisuudesta voi hakea vapautusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Jos kiinteistö ei halua liittyä veteen, viemäriin tai hulevesiviemäriin toiminta-alueella, on liitoslausuntoa haettaessa esitettävä ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämä kirjallinen vapautuspäätös. Muissa tapauksissa kiinteistö liitetään olemassa oleviin verkostoihin.