Asiakkaanamme voit aina luottaa, että hanastasi valuu hyvälaatuista vettä.

Investoimme vesihuollon kehittämiseen jatkuvasti mm. saneeraamme verkostoja ja laitteistoja. Kehitystyöllä takaamme veden toimitusvarmuuden ja parannamme talousveden ja jäteveden käsittelyprosesseja. Oma vedenhankintamme on varmin turva riittävälle ja kustannuksiltaan kohtuulliselle saatavuudelle myös jatkossa.

Hinnastot

Toimitus- ja sopimusehdot