Toteutamme vesihuoltolain mukaista vastuutamme tarjoamalla palveluja jokaiselle alueen kiinteistölle tasapuolisesti riippumatta siitä aiheutuvista kustannuksista. Toiminta-alueella sijaitsevilla kiinteistöillä on puolestaan velvollisuus liittyä verkostoomme. Liittymisvelvollisuus tulee voimaan välittömästi toiminta-alueen vahvistamisen jälkeen.

Talousvesi- ja jätevesiverkostojen toiminta-alueet on merkitty karttaan punaisella ja sadevesiverkoston toiminta-alue vihreällä.

Vesihuollon hinnastot ja toimitusehdot yrityksille

Täältä löydät vesihuollon hinnastot ja toimitusehdot